Level 97 Level 99
Level 98

1456 - 1470


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
van ver zien
ἀφοράω
naar beneden kijken, observeren
καθοράω
rondkijken
περιοράω
voorzien
προοράω
over het hoofd zien, misprijzen
ὑπεροράω
lopen
τρέχω
dragen
φέρω
verschillen
διαφέρω
van mening verschillen
διαφέρομαι
binnendragen in, inleiden, bijdragen
εἰσφέρω
wegdragen
ἐκφέρω
brengen, aanbrengen
προσφέρω
samen dragen, nuttig zijn
συμφέρω
kopen
ὠνέομαι
bewonderen
ἄγαμαι