Level 95 Level 97
Level 96

1426 - 1440


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
voor zich nemen, verkiezen
προαιρέομαι
als makker (collega) aannemen, erbij kiezen
προσαιρέομαι
heimelijk wegnemen, langzamerhand uit de weg ruimen, doen verdwijnen, uitputten
ὑπεξαιρέω
gaan
ἔρχομαι
opgaan, terugkeren
ἀνέρχομαι
zich verwijderen, weggaan (+G)
ἀπέρχομαι
vooruitgaan, erdoorheen gaan, tot het einde toe gaan, volledig doorlopen
διεξέρχομαι
door iets gaan, doorkruisen
διέρχομαι
binnengaan
εἰσέρχομαι
buiten gaan
ἐξέρχομαι
terugkeren, op iets terugkomen
ἐπανέρχομαι
tegen iemand uitrukken, gerechtelijk aanklagen, doorlopen tot (+D)
ἐπεξέρχομαι
ergens heengaan, ergens komen, opkomen, naderen
ἐπέρχομαι
afdalen, terugkeren
κατέρχομαι
volgen, achtervolgen
μετέρχομαι