Level 94 Level 96
Level 95

1411 - 1425


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vallen op, toevallig ontmoeten (+D)
περιπίπτω
voorover vallen, zich voorovergooien, zich vooroverbuigen
προπίπτω
neervallen bij of voor, toevallig bij of op iemand neervallen, aanvallen (+D)
προσπίπτω
vallen onder, zich onderwerpen
ὑποπίπτω
ter wereld brengen
τίκτω
grijpen
αἱρέω
kiezen
αἱρέομαι
doden, vernietigen
ἀναιρέω
wegnemen, afnemen
ἀφαιρέω
wegnemen, afnemen, iemand vrijlaten (+A)
ἀφαιρέομαι
scheiden, onderscheiden, vaststellen
διαιρέω
bepalen, wegnemen
ἐξαιρέω
wegnemen, afnemen
ἐξαιρέομαι
doen dalen, neerhalen, doden
καθαιρέω
wegnemen, wegrukken
περιαιρέω