Level 93 Level 95
Level 94

1396 - 1410


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
het geheugen opfrissen, iemand (stil of even) aan iets herinneren
ὑπομιμνῄσκω
geboren worden, geboren, aor.: zijn
γίγνομαι
ertussen zijn, de tijd doorbrengen
διαγίγνομαι
geboren zijn in, ontstaan in, aanwezig zijn in
ἐγγίγνομαι
deelnemen aan (+D)
παραγίγνομαι
overtreffen, te boven komen (+G)
περιγίγνομαι
erbij komen, zich aansluiten bij
προσγίγνομαι
vallen
πίπτω
achterovervallen, zich achterovergooien
ἀναπίπτω
zich verspreiden, ertussendoor vallen, pech hebben
διαπίπτω
vallen in, toevallig ergens inkomen
εἰσπίπτω
vallen uit
ἐκπίπτω
een inval doen (+D)
ἐμπίπτω
vallen op, overvallen
ἐπιπίπτω
omvervallen, in een andere toestand overgaan, veranderen
μεταπίπτω