Level 90 Level 92
Level 91

1351 - 1365


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
komen naar, bereiken
ἐφικνέομαι
beloven, toezeggen
ὑπισχνέομαι
gewaarworden
αἰσθάνομαι
een fout begaan
ἁμαρτάνω
het doel missen, een fout begaan
ἐξαμαρτάνω
toenemen, groeien
αὐξάνω
een verwijt oplopen, een (geld)boete oplopen
ὀφλισκάνω
nemen
λαμβάνω
opnemen, op zich nemen, wegnemen, terugnemen
ἀναλαμβάνω
zich meester maken van, zich vastklampen aan (+G)
ἀντιλαμβάνομαι
terugkrijgen
ἀπολαμβάνω
vastgrijpen, ondernemen (+G)
ἐπιλαμβάνομαι
zich meester maken van, nemen
καταλαμβάνω
zijn deel nemen of krijgen, de plaats van iemand innemen, omwisselen, veranderen
μεταλαμβάνω
bij zich nemen, ontvangen
παραλαμβάνω