Level 87 Level 89
Level 88

1306 - 1320


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
opsteken
ἀνατείνω
laten zien
φαίνω
schijnen, blijken
φαίνομαι
doen verschijnen, doen kennen
ἀποφαίνω
(zich) tonen, zelf maken, doen kennen
ἀποφαίνομαι
zich boos maken op (+D)
χαλεπαίνω
bedrukt zijn, kwaad zijn
ἄχθομαι
willen, verlangen
βούλομαι
ontbreken (+G)
δέω
het moet, het is nodig (+inf.)
δεῖ
nodig hebben, vragen (+G)
δέομαι
nodig hebben (+G)
προσδέομαι
willen (toestemmen)
ἐθέλω
zorgen voor (+G)
ἐπιμέλομαι
zorgen voor (+G)
ἐπιμελέομαι