Level 84 Level 86
Level 85

1261 - 1275


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beklagen, medelijden hebben met
οἰκτίρω
zaaien, bezaaien
σπείρω
zaaien, bezaaien
διασπείρω
beroofd zijn van (+G)
στέρομαι
opmaken uit, gissen
τεκμαίρομαι
vernielen, beschadigen, doden
φθείρω
vernietigen, verwoesten
διαφθείρω
tot vrouw nemen, huwen
γαμέω
vol zijn van, beladen zijn met (+G)
γέμω
verdelen, weiden, bezitten
νέμω
toedelen, verdelen
διανέμω
zich schamen voor, schromen
αἰσχύνομαι
afweren, verdedigen (+A)
ἀμύνω
zich verdedigen tegen, wreken
ἀμύνομαι
stappen
βαίνω