Level 81 Level 83
Level 82

1216 - 1230


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
een plengoffer brengen
σπένδω
zich haasten
σπεύδω
zich haasten, zich beijveren
σπουδάζω
in opstand komen
στασιάζω
gissen, raden, berekenen, mikken
στοχάζομαι
vrije tijd hebben, zijn vrije tijd besteden aan
σχολάζω
redden
σῴζω
versterken, met wallen omgeven
τειχίζω
overmoedig zijn, zich vergrijpen aan, schenden (+A of εἴς +A)
ὑβρίζω
sparen, zich onthouden van (+G)
φείδομαι
verklaren
φράζω
zorg dragen voor
φροντίζω
iemand genoegen doen (+D)
χαρίζομαι
behoeftig zijn, vragen (+G); een orakel raadplegen
χρῄζω
zich aan zijn bezigheden wijden, handel drijven
χρηματίζω