Level 80 Level 82
Level 81

1201 - 1215


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
noemen
ὀνομάζω
uitrusten, bewapenen
ὁπλίζω
boos worden op (iem. +D, om iets+G)
ὀργίζομαι
spelen, schertsen
παίζω
klaarmaken
παρασκευάζω
in gereedheid brengen
διασκευάζω
voorbereiden
κατασκευάζω
zijn bagage maken, voor zichzelf gereed maken
συσκευάζομαι
overtuigen
πείθω
gehoorzamen, zich laten overreden (+D)
πείθομαι
tot andere gedachten brengen, overhalen (+2A)
ἀναπείθω
drukken, knellen
πιέζω
vormen
πλάττω
naderen (+D)
πλησιάζω
gebrek hebben aan
σπανίζω