Level 78 Level 80
Level 79

1171 - 1185


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
doen verdwijnen, supprimeren
ἀφανίζω
stappen, marcheren
βαδίζω
op de toetssteen houden en keuren, beproeven, folteren
βασανίζω
geweld gebruiken, dwingen
βιάζομαι
lichaamsoefeningen doen verrichten, oefenen
γυμνάζω
vrezen
δείδω
als rechter oordelen
δικάζω
gewoon maken aan
ἐθίζω
afbeelden, vergelijken, gissen
εἰκάζω
gewoon zijn
εἴωθα
hopen
ἐλπίζω
belemmeren, beletten
ἐμποδίζω
werken
ἐργάζομαι
voltooien, afwerken
ἀπεργάζομαι
bewerken, een ambacht uitoefenen
ἐνεργάζομαι