Level 77 Level 79
Level 78

1156 - 1170


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in slagorde opstellen, regelen
συντάττω
vluchten
φεύγω
ontvluchten, zich onttrekken aan, ontkomen aan (+A)
ἀποφεύγω
wegvluchten
διαφεύγω
ontvluchten
ἐκφεύγω
bewaken, op zijn hoede zijn, bewaren
φυλάττω
met zorg bewaren, onthouden, (de wetten) onderhouden
διαφυλάττω
afkeuren, laken
ψέγω
kopen
ἀγοράζω
kampen, wedijveren
ἀγωνίζομαι
zingen
ᾄδω
verzamelen
ἁθροίζω
noodzaken, dwingen
ἀναγκάζω
grijpen
ἁρπάζω
verscheuren, plunderen
διαρπάζω