Level 75 Level 77
Level 76

1126 - 1140


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
inhouden, beletten
ἐπέχω
tegenhouden, vasthouden, beletten
κατέχω
deel hebben aan (+G)
μετέχω
verschaffen
παρέχω
voor zich houden, voor zijn
προέχω
richten naar, zich toeleggen op
προσέχω
boven iemand houden, uitsteken boven
ὑπερέχω
eronder houden, ondergaan
ὑπέχω
gekomen zijn
ἥκω
betamen
προσήκω
(als heraut) afkondigen, (door de heraut) bevelen
κηρύττω
ophouden, laten rusten (+part.)
λήγω
weeklagen, jammeren
οἰμώζω
zich uitstrekken, (+G): verlangen, belust zijn op
ὀρέγομαι
vlechten
πλέκω