Level 74 Level 76
Level 75

1111 - 1125


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
afhouden van (+A+G)
εἴργω
scheiden, op afstand houden, afhouden
ἀπείργω
van schuld overtuigen
ἐλέγχω
weerleggen
ἐξελέγχω
trekken
ἕλκω
gelijken op
ἔοικα
bidden, een wens uitspreken (+D)
εὔχομαι
hebben, houden (+bijw. = zijn+gezegde)
ἔχω
omhoog houden, te boven komen
ἀνέχω
verdragen
ἀνέχομαι
voor iemand of iets houden, weerstand bieden
ἀντέχω
zich aan iemand of iets vasthouden (+G)
ἀντέχομαι
afhouden, weghouden, verwijderd zijn van (+G)
ἀπέχω
zich onthouden van (+G)
ἀπέχομαι
scheiden
διέχω