Level 73 Level 75
Level 74

1096 - 1110


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uitwisselen
διαλλάττομαι
verzoenen, verenigen
συναλλάττω
heersen (+G)
ἄρχω
beginnen (+G)
ἄρχομαι
voorhanden zijn, ten dienste staan
ὑπάρχω
ontvangen
δέχομαι
ontvangen
ἀποδέχομαι
overnemen, van een voorganger krijgen
διαδέχομαι
aannemen
ἐνδέχομαι
ontvangen van
παραδέχομαι
(gunstig) ontvangen, aannemen
προσδέχομαι
als gast, als vreemdeling opnemen
ὑποδέχομαι
achtervolgen
διώκω
gelijken, schijnen
δοκέω
wijken, plaatsmaken
εἴκω