Level 72 Level 74
Level 73

1081 - 1095


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
omhoog voeren, meenemen
ἀνάγω
in zee steken
ἀνάγομαι
wegvoeren, meenemen
ἀπάγω
(de tijd) doorbrengen, besturen
διάγω
binnenvoeren, binnenleiden
εἰσάγω
binnenvoeren, leiden naar, leiden op
ἐπάγω
naar beneden leiden, terugvoeren
κατάγω
rondleiden
περιάγω
verder brengen
προάγω
brengen naar
προσάγω
brengen onder
ὑπάγω
heersen, besturen
ἀνάσσω
openen
ἀνοίγω
openen
ἀνοίγνυμι
losmaken, bevrijden
ἀπαλλάττω