Level 70 Level 72
Level 71

1051 - 1065


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ertussenin laten liggen, ertussen gelaten zijn
διαλείπω
in de steek laten, prijsgeven
ἐγκαταλείπω
verlaten, ontbreken, weggaan
ἐκλείπω
in de steek laten, ontbreken
ἐπιλείπω
achterlaten, verlaten, overlaten
καταλείπω
aan anderen laten, achterlaten, overlaten
ὑπολείπω
verwijten, afkeuren
μέμφομαι
zenden
πέμπω
toezenden, wegzenden
ἀποπέμπω
rondzenden
διαπέμπω
wegzenden, wegjagen
ἐκπέμπω
ontbieden, laten halen
μεταπέμπομαι
voorbij laten gaan (zonder doel te treffen)
παραπέμπω
vooruitzenden
προπέμπω
betamen
πρέπω