Level 68 Level 70
Level 69

1021 - 1035


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ledig maken
κενόω
door het lot aanduiden
κληρόω
huren
μισθόομαι
oprichten, verheffen
ὀρθόω
vol maken, vullen
πληρόω
bekransen
στεφανόω
bedwingen, onderwerpen
χειρόομαι
leven
ζήω
gebruiken (+D)
χρήομαι
aanraken, bereiken, zich hechten aan (+G)
ἅπτομαι
ophangen aan
ἀνάπτω
aanknopen, toevoegen
προσάπτω
aan elkaar verbinden
συνάπτω
schaden (+A)
βλάπτω
kijken
βλέπω