Level 67 Level 69
Level 68

1006 - 1020


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
meedelen
ἀνακοινόω
meedelen, iets van zichzelf met iemand verenigen (+G)
ἀνακοινόομαι
waard achten, waarderen
ἀξιόω
gelijkmaken
ἀφομοιόω
de rechterhand reiken om te groeten, groeten
δεξιόομαι
zichtbaar maken
δηλόω
vrijmaken
ἐλευθερόω
weerstand bieden aan (+D)
ἐναντιόομαι
afzonderen, beroven van
ἐρημόω
benijden, afgunstig zijn op
ζηλόω
straffen
ζημιόω
temmen, beschaven
ἡμερόω
gelijkmaken aan, gelijkstellen met
ἰσόω
tot slaaf maken
καταδουλόω
oprichten
κατορθόω