Level 65 Level 67
Level 66

976 - 990


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
schildwacht zijn
φρουρέω
plaats maken, zich verplaatsen
χωρέω
wegtrekken, weggaan van
ἀποχωρέω
ruimte geven aan, toestaan
ἐγχωρέω
terzijde gaan, plaats maken
παραχωρέω
toestaan, vergeven
συγχωρέω
teruggaan, zich terugtrekken
ὑποχωρέω
helpen, nuttig zijn
ὠφελέω
zich schamen, eerbiedigen
αἰδέομαι
afweren, verdedigen, volstaan
ἀρκέω
loven
ἐπαινέω
roepen
καλέω
benoemen, een bijnaam geven
ἀποκαλέω
verwijten, invorderen
ἐγκαλέω
erbij roepen, aansporen
παρακαλέω