Level 64 Level 66
Level 65

961 - 975


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
helpen, (iemands eer) wreken (+D)
τιμωρέω
een persoonlijke, onbeperkte alleenheerschappij voeren (+G)
τυραννέω
zingen
ὑμνέω
dienen (als roeier bij) (+D)
ὑπηρετέω
iemand een dienst bewijzen (+D)
ὑπουργέω
te laat zijn, later zijn dan iemand (+G)
ὑστερέω
misgunnen, afgunstig zijn (+D)
φθονέω
houden van
φιλέω
zich wetenschappelijk met iets bezighouden, de filosofie beoefenen
φιλοσοφέω
eerzuchtig zijn
φιλοτιμέομαι
bang maken
φοβέω
vrezen, vluchten
φοβέομαι
geregeld dragen
φορέω
verstandig zijn, denken
φρονέω
verachten (+G)
καταφρονέω