Level 63 Level 65
Level 64

946 - 960


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
belegeren
πολιορκέω
moeite doen, lijden
πονέω
verwoesten, belegeren
πορθέω
aanbidden, knielend vereren
προσκυνέω
verkopen
πωλέω
onderzoeken
σκοπέω
inspecteren
ἐπισκοπέω
beroven van (+G)
στερέω
beroven van (+G)
ἀποστερέω
veldheer zijn
στρατηγέω
vals aanklagen
συκοφαντέω
overeenstemmen met (+D)
συμφωνέω
meewerken
συνεργέω
gezond, bezonnen van geest zijn
σωφρονέω
bespieden
τηρέω