Level 62 Level 64
Level 63

931 - 945


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
het eens zijn, toegeven
ὁμολογέω
dansen
ὀρχέομαι
de wet overtreden
παρανομέω
met de voeten treden
πατέω
op en neer wandelen, rondwandelen
περιπατέω
meer willen hebben of zijn
πλεονεκτέω
verkeerd handelen, een misslag begaan
πλημμελέω
rijk zijn
πλουτέω
maken, vervaardigen
ποιέω
veel waardering hebben voor
περὶ πολλοῦ ποιέομαι
zeer veel, de meeste waardering hebben voor
περὶ πλείστου ποιέομαι
op iets aanspraak maken (+G)
ἀντιποιέομαι
in iets maken, in iets verwekken, teweegbrengen in
ἐμποιέω
doen alsof, voorwenden (+inf.)
προσποιέομαι
in oorlog zijn met (+D)
πολεμέω