Level 61 Level 63
Level 62

916 - 930


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zich aftobben, lijden
μοχθέω
inzien, overwegen
νοέω
denken aan, uitdenken, bedoelen
διανοέομαι
in zijn geest hebben, bedenken
ἐννοέω
denken aan, uitdenken
ἐπινοέω
bemerken, begrijpen
κατανοέω
eensgezind zijn
ὁμονοέω
vooraf bedenken, voorzien
προνοέω
ziek zijn
νοσέω
uitwijken, het land verlaten
ἀποικέω
besturen, leiden
διοικέω
wonen bij
παροικέω
bouwen
οἰκοδομέω
verwaarlozen, geringschatten
ὀλιγωρέω
een gesprek aanknopen, een gesprek voeren (+D)
ὁμιλέω