Level 60 Level 62
Level 61

901 - 915


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
toekijken, aanschouwen
θεωρέω
weeklagen
θρηνέω
uithouden, volharden
καρτερέω
beschuldigen (+G)
κατηγορέω
betoveren
κηλέω
bewegen
κινέω
gemeenschappelijk hebben (+G)
κοινωνέω
versieren
κοσμέω
krachtig zijn, meester zijn van (+G)
κρατέω
de overhand krijgen (+G)
ἐπικρατέω
beledigen
λοιδορέω
kwetsen, pijn doen
λυπέω
getuige zijn, getuigen
μαρτυρέω
nabootsen
μιμέομαι
haten
μισέω