Level 59 Level 61
Level 60

886 - 900


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gelukkig zijn, voorspoed hebben
εὐτυχέω
medelijden hebben met (+A)
ἐλεέω
begerig zijn naar (+G)
ἐπιθυμέω
nadenken, overwegen
ἐνθυμέομαι
vol goede wil zijn, goede moed hebben
προθυμέομαι
helpen (+D)
ἐπικουρέω
aanpakken, ondernemen (+D)
ἐπιχειρέω
geëerd zijn, populair zijn
εὐδοκιμέω
goed zijn voor iemand (+A)
εὐεργετέω
op zijn hoede zijn, eerbied hebben, eren
εὐλαβέομαι
goed voorzien zijn van
εὐπορέω
zoeken
ζητέω
leiden, menen
ἡγέομαι
in detail uiteenzetten, verhalen
διηγέομαι
durven
θαρρέω