Level 58 Level 60
Level 59

871 - 885


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verwaarlozen (+G)
ἀμελέω
het oneens zijn, betwisten
ἀμφισβητέω
ontrouw zijn aan, ongehoorzaam zijn (+D)
ἀπειθέω
iemand bedreigen (+D)
ἀπειλέω
niet geloven, wantrouwen, ontrouw zijn aan
ἀπιστέω
tot zijn verdediging aanvoeren, zich verdedigen
ἀπολογέομαι
in verlegenheid zijn, in nood verkeren
ἀπορέω
tellen, optellen
ἀριθμέω
goddeloos zijn, heiligschennis begaan
ἀσεβέω
oefenen
ἀσκέω
helpen, te hulp snellen (+D)
βοηθέω
land bewerken, bebouwen
γεωργέω
een hoofdmaaltijd gebruiken
δειπνέω
binden
δέω
ongelukkig zijn
δυστυχέω