Level 57 Level 59
Level 58

856 - 870


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vurig verlangen naar (+G)
ἐράω
aan zijn tafel ontvangen, onthalen
ἑστιάω
bekijken
θεάομαι
jagen
θηράω
genezen
ἰάομαι
breken
κλάω
proberen
πειράομαι
toornig zijn, verontwaardigd zijn
ἀγανακτέω
niet weten
ἀγνοέω
onrechtvaardig zijn (+A)
ἀδικέω
vragen (om te krijgen) (+2A)
αἰτέω
opeisen, terugvorderen
ἀπαιτέω
bovendien vragen
προσαιτέω
begeleiden (+D)
ἀκολουθέω
pijn hebben
ἀλγέω