Level 42 Level 44
Level 43

631 - 645


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
volgend, van 's anderendaags
ὑστεραῖος, -α, -ον
duidelijk, zichtbaar, klaarblijkelijk
φανερός, -ά, -όν
schrikwekkend
φοβερός, -ά, -όν
koud
ψυχρός, -ά, -όν
onrechtvaardig
ἄδικος, -ος, -ον
krachteloos
ἀδύνατος, -ος, -ον
buitgemaakt, krijgsgevangen
αἰχμάλωτος, -ος, -ον
onvermengd, zuiver
ἄκρατος, -ος, -ον
krachteloos, onmogelijk
ἀμήχανος, -ος, -ον
niet deelachtig aan, uitgesloten (+G)
ἄμοιρος, -ος, -ον
van huis verdreven, uit het land gejaagd, ondersteboven gekeerd
ἀνάστατος, -ος, -ον
ongelukkig
ἀνόλβιος, -ος, -ον
tegenstander, opgewassen tegen
ἀντίπαλος, -ος, -ον
zonder smart of pijn
ἄπονος, -ος, -ον
onoverkomelijk, onoverschrijdbaar
ἄπορος, -ος, -ον