Level 31 Level 33
Level 32

466 - 480


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bestuur, beheer
διοίκησις, -εως, ἡ
macht
δύναμις, -εως, ἡ
onderzoek
ζήτησις, -εως, ἡ
plaatsen, neerleggen, voorstellen
θέσις, -εως, ἡ
plaatsen, neerleggen, voorstellen
διάθεσις, -εως, ἡ
oplossing, vernietiging
κατάλυσις, -εως, ἡ
tuchtiging, straf
κόλασις, -εως, ἡ
proces, keuze, oordeel
κρίσις, -εως, ἡ
verwerven, bezit
κτῆσις, -εως, ἡ
waarzegger, ziener
μάντις, -εως, ὁ
nabootsing
μίμησις, -εως, ἡ
wonen, woning
οἴκησις, -εως, ἡ
zien, gezichtsvermogen
ὄψις, -εως, ἡ
volksvergadering
πανήγυρις, -εως, ἡ
staat, toestand
περίστασις, -εως, ἡ