Level 120 Level 122
Level 121

1801 - 1815


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deze, dit
ὅδε, ἥδε, τόδε
(zo een)...als
οἷος, -α, -ον
ik ben in staat
οἷός τέ εἰμι
de een...de ander
ὃ μὲν...ὃ δὲ
wat voor een
ὁποῖος, -α, -ον
hoe groot ook
ὁπόσος, -η, -ον
welke van beide, wie van beide
ὁπότερος, -α, -ον
die, dat
ὅς, ἥ, ὅ
zo groot als, (alle) die
ὅσος, -η, -ον
zoveel als
ὅσοι, -αι, -α
precies hij, die
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ
om het even wie, iedereen die
ὅστις, ἥτις, ὅ τι
die, dat, hij, zij
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
wat voor een?
ποῖος, -α, -ον;
hoe groot?
πόσος, -η, -ον;