Level 118 Level 120
Level 119

1771 - 1785


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wanneer, daar
ὁπότε
opdat, om...te
ὅπως
telkens wanneer, telkens als, op het ogenblik zelf dat
ὅταν
wanneer, aangezien
ὅτε
omdat
ὅτι
vooraleer
πρίν
voordat
πρότερον ἤ
dat, als, opdat, om...te, toen, zodat, aangezien, in de mening dat, onder voorwendsel dat
ὡς
naar (voor personen) (+A)
ὡς
zo (aanwijzend)
ὥς
(zo)als (betrekkelijk); zo...mogelijk (+sup.)
ὡς
zoals
ὥσπερ
zodat
ὥστε
elkaar, de een de ander
ἀλλήλους, -ας, -α
(een) andere
ἄλλος, -η, -ο