Level 115 Level 117
Level 116

1726 - 1740


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
na (+A); met (+G)
μετά
te midden van (+G)
μεταξύ
naar, bij, in vergelijking met (+A); vanwege (+G); bij (+D)
παρά
om, rond (+A); over, betreffende (+G); rond, bij, omtrent, om reden van (+D)
περί
behalve (+G)
πλήν
bij (+G); bij (+D)
πλησίον
vóór, ter verdediging van, liever dan (+G)
πρό
naar, tegen, in vergelijking met (+A); van bij, vanwege, aan de kant van (+G); naast, bij (+D)
πρός
samen (met) (+G)
σύν
samen (met) (+G)
ξύν
boven, te boven gaande, meer dan, tegen (+A); boven, ten voordele van, in naam van, in het belang van (+G)
ὑπέρ
onder, tot aan de voet van, langs (zonder beweging), juist voor (tijd) (+A); vanonder, onder invloed van (+G); onder, aan de voet van (+D)
ὑπό
om reden van (+G)
χάριν
niet
μή
niet
οὐ