Level 114 Level 116
Level 115

1711 - 1725


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bijgevolg (sterk logisch verband)
τοιγαροῦν
bijgevolg, verder, dus
τοίνυν
tegelijk met, te zamen met (+D)
ἅμα
langs de twee zijden, eromheen
ἀμφί
zonder (+G)
ἄνευ
in de plaats van, in ruil voor, tegenover (+G)
ἀντί
weg van, ver van, vertrekkend van, door (+G)
ἀπό
met de hulp van, wegens (+A); doorheen, door (+G)
διά
naar, tot binnen in, tot aan (+A)
εἰς
uit, buiten, sedert (+G)
ἐκ
uit, buiten, sedert (+G)
ἐξ
in, binnenin (+D)
ἐν
tegenover (+G)
ἐναντίον
tegen, naar op (met beweging), tijdens (duur) (+A); op, op het ogenblik van, naast (+G); op, naast (+D)
ἐπί
van boven naar beneden, volgens (+A); neervallend van, op tegen (+G)
κατά