Level 113 Level 115
Level 114

1696 - 1710


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
of, na comp: dan
en, ook, zelfs
καί
want...ook, want in feite
καὶ γάρ
alhoewel, ofschoon +partic.
καίπερ
bij (om eedformule in te leiden)
μά
wel...; (met δέ) bereidt een tegenstelling voor
μέν
nochtans
μέντοι
ja, zeker
ναί
ja, zeker
νή
nu echter, in werkelijkheid echter
νῦν δέ
dus, bijgevolg
οὐκοῦν
dus, inderdaad
οὖν
of...of
πότερον ... ἤ;
en
τε
waarlijk, hoor je (vraagt aandacht voor wat gezegd wordt)
τοί