Level 112 Level 114
Level 113

1681 - 1695


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
best, nuttigst, voordeligst
ἄριστα
veel
πολύ
talrijker, meer
πλέον
talrijkst, meest
πλεῖστον
maar, bij imper: vooruit
ἀλλά
maar ook (na ":" niet alleen)
ἀλλὰ καί
+ind.: irrealis; +conj.: eventualis; +optat.: potentialis; +inf. of partic.: potentialis of irrealis
ἄν
= lat. -ne
ἆρα;
= lat. nonne
ἆρ' οὐ;
aangezien (objectieve reden)
ἅτε
want, immers, namelijk
γάρ
tenminste, inderdaad, juist (beklemtoont of beperkt het vorige woord)
γε
tenminste, in elk geval
γοῦν
leidt een tegenstelling of verbinding in
δέ
waarlijk, juist (beklemtoont het vorige woord)
δή