Level 109 Level 111
Level 110

1636 - 1650


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
waar? hoe, in welk opzicht?
ποῦ;
ergens, op een of andere wijze, ongeveer
πού
vooraan, vroeger
πρόσθεν
onlangs, voor enkele dagen
πρώην
eerst
πρῶτον
hoe?
πῶς;
op een of andere wijze
πως
hevig, zeer
σφόδρα
ongeveer, bijna
σχεδόν
snel, dadelijk
ταχύ
op dat ogenblik, toen
τότε
later, te laat
ὕστερον
zichtbaar, openlijk
φανερῶς
moeilijk
χαλεπῶς
voordeliger, nuttiger, beter (comp. van ἀγαθός)
ἀμείνων, -ων, -ον