Level 106 Level 108
Level 107

1591 - 1605


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plots, onverwacht
ἐξαίφνης
naar buiten
ἔξω
daarna, vervolgens
ἔπειτα
nog
ετι
goed, wel
εὖ
onmiddellijk
εὐθύς
graag
ἡδέως
reeds
ἤδη
op voldoende wijze
ἱκανῶς
sterk
ἰσχυρῶς
op gelijke wijze, billijk, waarschijnlijk, misschien
ἴσως
slecht, boos
κακῶς
schoon, goed
καλῶς
van boven naar beneden
κάτω
heimelijk, in het geheim
λάθρᾳ