Level 102 Level 104
Level 103

1531 - 1545


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vullen
πίμπλημι
vullen
ἐμπίμπλημι
tot boven toe vullen
ἀναπίμπλημι
verbranden
πίμπρημι
in brand steken
ἐμπίμπρημι
plaatsen
τίθημι
toewijden aan
ἀνατίθημι
wegleggen, zich ontdoen van
ἀποτίθημι
uiteenzetten, op zijn eigen plaats verdelen, in een toestand brengen
διατίθημι
leggen op, opleggen
ἐπιτίθημι
errond plaatsen
περιτίθημι
bijvoegen
προστίθημι
plaatsen voor, tentoonstellen
προτίθημι
omkleden, kleden
ἀμφιέννυμι
tonen
δείκνυμι