Level 100 Level 102
Level 101

1501 - 1515


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verdelen, verspreiden
διαδίδωμι
uitleveren, overleveren
ἐκδίδωμι
in de hand geven, overgeven, aanbieden
ἐνδίδωμι
daarenboven geven
ἐπιδίδωμι
een deel geven aan, mededelen
μεταδίδωμι
overleveren, overgeven
παραδίδωμι
verraden, uit verraad overleveren
προδίδωμι
zenden
ἵημι
naar boven zenden, loslaten, laten schieten
ἀνίημι
wegzenden, laten varen
ἀφίημι
laten gaan, doorstoten
διΐημι
streven naar, verlangen (+G)
ἐφίεμαι
naar beneden laten dalen, laten vallen, naar beneden gaan
καθίημι
toestaan
παρίημι
vooruitzenden, laten gaan
προΐημι