Level 1
Level 2

Kracht


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Werkt in op een voorwerp, Heeft een effect op het voorwerp, Vectoriële grootheid
Wat zijn de kenmerken van een kracht? Een kracht ..., heeft een ... en is een ...
Heeft een aangrijpingspunt, grootte, richting en zin
Kenmerken van een vectoriële grootheid?
Dynamisch effect of snelheidsverandering, statisch effect of vormverandering
Welke 2 soorten effecten kan een kracht hebben op een voorwerp?
Dynamometer
Om de grootte van een kracht te meten maak je gebruik van een ...
Newton (N)
De eenheid van kracht is ...
Contactkracht
In sommige gevallen maakt een kracht rechtstreeks contact met het voorwerp
Veldkracht
In sommige gevallen werkt een kracht van op afstand
Resultante
De kracht die hetzelfde effect op het voorwerp heeft als alle erop inwerkende krachten samen
De kracht waarmee de aarde of een ander hemellichaam voorwerpen aantrekt
Definitie zwaartekracht
Verticaal en naar beneden gericht
Richting en zin van de zwaartekracht
Zwaartepunt
Het punt waaromheen het gewicht van een voorwerp evenwichtig is verdeeld; kruispunt van alle zwaartelijnen doorheen een voorwerp
Fz = m . g
Formule om de grootte van de zwaartekracht te bepalen
Zwaarteveldsterkte
De grootheid g is een constante die we ... noemen
9,81 N/kg
g is op aarde gelijk aan
1,60 N/kg
g is op de maan gelijk aan
De kracht die een voorwerp door de zwaartekracht uitoefent op zijn steun
Definitie gewicht
Gw
Symbool voor gewicht
N
Eenheid van gewicht
De hoeveelheid materie van een voorwerp
Definitie massa
m
Symbool voor massa
kg
Eenheid van massa
Normaalkracht
Als een voorwerp ondersteund wordt, oefent de steun op het voorwerp de normaalkracht uit. Deze werkt op het voorwerp en staat loodrecht op het steunvlak
Loodrecht op het steunvlak
Richting van de normaalkracht