Level 2 Level 4
Level 3

Software Terms


102 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Operating System
İşletim Sistemi
Open source Operating System
Açık kaynak işletim sistemi
License
Lisans
Setup
Kur
Partition
Bölüm
Formatting
Biçimlendirme
Driver
Sürücü
Version
Sürüm
System Restore
Sistem Geri Yükleme
Defragmentation
Disk Birleştirme
Disk Checking
Disk Kontrolü
Disk Cleanup
Disk Temizleme
Registry Editor
Kayıt Defteri Düzenleyicisi
Device Maneger
Aygıt Yöneticisi
Control panel
Denetim Masası
System and Security
Sistem ve Güvenlik
Network
Hardware
Donanım
Sound
Ses
Programs
Programlar
User Accounts
Kullanıcı Hesapları
Family Safety
Aile Güvenliği
Appearance and Personalization
Görünüm ve Kişiselleştirme
Clock
Saat
Language and Region
Dil ve Bölge
Ease of Access
Erişim Kolaylığı
Windows
Pencereler
Parts of a window
bir pencerenin bölümleri
Text
Metin
Character
Karakter
Document
Belge
Cursor
İmleç
Arrow Keys
Yön Tuşları
Menu Bar
Menü Çubuğu
Title Bar
Başlık Çubuğu
Scroll
Kaydırma
Font
Yazıtipi
Edit
Düzen
Insert
Ekle
Delete
Sil
Cut
Kes
Copy
Kopyala
Paste
Yapıştır
Tab
Sekme
Hardcopy
Basılı Kopya
Softcopy
Elektronik Kopya
Alignment
Hizalama
Bold
Kalın
Break
Kesme
Column breaks
Sütün kesmeleri
Date
Tarih
Footer
Altbilgi
Header
Üstbilgi
Italic
İtalik
Justify
İki yana yasla
Landscape
Yönlendirme
Margins
Kenar boşlukları
Replace
Değiştir
Window Menu
Pencere menüsü
Wrap text
Metni kaydır
Cell
Hücre
Column
Sütun
Conditional Format
Koşullu Biçimlendirme
Filter
Filtre
Formula Bar
Formül Çubuğu
Function
İşlev
Operator
İşleç
Print Area
Yazdırma Alanı
Range
Aralık
Row
Satır
Scroll Lock
Kaydırma Kilidi
Select
Seç
Action Buttons
Eylem Düğmeleri
Animation
Animasyon
Effect
Efekt
Icon
Simge
Preview
Önizleme
Background
Arkaplan
Background Fill
Arkaplan Dolgusu
Blank Presentation
Boş Sunu
Bring Forward
Arkaya Gönder
Bring To Front
Öne Getir
Bullets
Madde İmleri
Chart
Grafik
Close
Kapat
Crop Tool
Kesme Aracı
Data
Veri
Data Labels
Veri Etiketleri
Drag and drop
Sürükle ve Bırak
Exit
Çıkış
Find
Bul
Statement
Deyim
Syntax
Söz dizimi
Compiler
Derleyici
Programming Language
Programlama Dili
Variable
Değişken
Constant
Sabit
Desicion Control
Karar Kontrol
Loop
Döngü
Array
Dizi
Method
Yöntem
Input
Giriş