Level 4 Level 6
Level 5

Family conflicts and problems


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accuse sb of sth
oskarżyc kogoś o coś
argue with sb over sth
kłócić się z kimś o coś
blame sb for sth
winić kogoś za coś
divorce rate
wskaźnik rozwodów
fall out with sb
pokłócić się z kimś
generation gap
konflikt pokoleń
get into an argument about sth with sb
wdać się z kimś w dyskuję o czymś
get on with sb
być z kimś w dobrych relacjach
get-together
spotkanie towarzystkie
get together with sb
spotykać się z kimś
give in
zrezygnować/poddać się
have a row with sb
sprzeczać się/kłócić się z kimś
look up to sb
szanować/poważać kogoś
make up after an argument
pogodzić się z kimś po kłótni
quarrel with sb about sth
kłócić się z kimś o coś
run away from home
uciekać z domu
take after sb
być podobnym do kogoś