Level 6 Level 8
Level 7

91 - 105


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
leaflet/flyer
ulotka reklamowa
logo
logo
marketing strategy
strategia marketingowa
poster
plakat
slogan
hasło reklamowe
sponsor
sponsor
20% discount (20% off)
20 procent rabatu
Anything else?
Czy coś jeszcze?
buy in a sale
kupić na wyprzedaży
buy (things) on-line
kupić (rzeczy) przez Internet
for sale
na sprzedaż
get something free
dostać coś darmo
(buy at) half price
(kupić za) połowę ceny
I have enough (not enough) money on me
mam wystarczająco (niewystarczająco) pieniędzy przy sobie
How can I help you?
Czym mogę służyć?