Level 4 Level 6
Level 5

61 - 75


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
suit
pasować, dobrze w czymś wyglądać
too small/tight/loose
zbyt małe/ciasne/luźne
try something on
przymierzać coś
broken
zepsuty
dis/satisfied
nie/zadowolony
exchange something for something else
wymieniać jedną rzecz na drugą
get money back
otrzymać zwrot pieniędzy
something is missing
coś brakuje
make a complaint
złożyć reklamację
repair
naprawiać
return something
oddać, zwrócić coś
speak/talk to the manager (of a shop)
rozmawiać z kierownikiem (sklepu)
it doesn't work
nie działa
bank
bank
car wash
myjnia samochodowa