Level 3 Level 5
Level 4

Četrti del


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to facilitate
olajšati
congested roads
zabasane ceste, prenapolnjene ceste
overcongested
prenapolnjen, zabasan
at the expense of
na račun nekoga
a boost
spodbuda, pomoč
to boost
spodbuditi
a memory stick
USB ključ (1)
a flash drive
USB ključ (2)
a USB drive
USB ključ (3)
to plug
priključiti
to conceal
skriti
to attract criticism
zbujati kritiko
to outweigh
odtehtati, prevladati nad
the downsides
slabosti
the upsides
dobre lastnosti, prednosti
pervasive
vseprisoten
to deplete
izčrpavati, izprazniti
subtle
komaj zaznaven, subtilen
disastrous
katastrofalen
to assess
ovrednotiti
assessment
ovrednotenje
to skew
popačiti, izkriviti
to proliferate
širiti se
proliferation
širjenje, razmnoževanje
to dilute
razredčiti, ublažiti
impartial
nepristranski
cautious
pazljiv
apprehension
bojazen, zaskrbljenost
scrutiny
temeljit pregled
a hype
pomp, norija
to hype
pretirano hvaliti
a chitchat
čvek
a copycat
posnemovalec, oponašalec
paraphernalia
oprema, pripomočki
public affairs
javne zadeve
biased
pristranski
the media
mediji
to broadcast
oddajati, prenašati
slander
obrekovanje, klevetanje (ustno)
the press
tisk, novinarji
to plagiarize
nedovoljeno kopirati, prepisovati
propaganda
propaganda
yellow journalism
rumeni tisk
credible
verodostojen
libel
obrekovanje (pisno)
objective
objektiven
paparazzi
paparaci
mainstream
prevladujoč, večinski
subjective
subjektiven