Level 95 Level 97
Level 96

różne 96


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
linia demarkacyjna
1. «linia oddzielająca walczące ze sobą armie, ustalana na czas rozejmu» 2. «linia lub strefa rozdzielająca dwa obce terytoria do czasu ostatecznego ustalenia przebiegu granicy»
niefrasobliwy
1. «nieskłonny do martwienia się, bagatelizujący kłopoty» 2. «świadczący o beztrosce»
społeczniak
Człowiek podporządkowujący się ogólnie przyjętym normom i zachowaniom, często nie mający własnego zdania, zachowujący się jak większość "masy"/społeczeństwa, zwykły szarak. ... nie myśli samodzielnie w sprawach społecznych, myśli za niego telewizja lub "większość". Jest głównym odbiorcom propagandy. Często nie mający pojęcia na dany temat jednak w oparciu o opinie innych/większości uważa że ma racje. // Człowiek sprzedający na policje, konfident
scjentyzm
«pogląd filozoficzny głoszący, że uzyskanie prawdziwej wiedzy o rzeczywistości jest możliwe tylko przez poznanie naukowe»
czczy
1. pusty, głodny; 2. nic nieznaczący, bezcelowy, płonny
zrazu
przestarzale: z początku, w pierwszej chwili, początkowo
matnia
(1.1) sytuacja bez wyjścia (1.2) sidła, pułapka
metodyczny
«prowadzony zgodnie z jakimiś zasadami lub z planem» «postępujący konsekwentnie według pewnej metody lub jakiegoś planu»
detal
1. «niewielka, niezbyt istotna część większej całości» 2. «drobna sprawa» 3. pot. «sprzedaż towarów w pojedynczych egzemplarzach lub w małych ilościach bezpośrednio konsumentowi»
aktywa
ekonomia: środki gospodarcze (m.in. nieruchomości, towary) gotowe do dyspozycji w danym momencie przez jednostkę gospodarczą będącą w ich posiadaniu