Level 94 Level 96
Level 95

różne 95


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plutokracja
forma rządów, polegająca na sprawowaniu władzy przez grupę ludzi najbogatszych; timokracja; chryzokracja
morficzny
«ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z kształtem, budową, postacią»
paser
«osoba, która kupuje, przechowuje lub sprzedaje rzeczy pochodzące z kradzieży»
amorficzny
bezkształtny, niemający określonej budowy
homonim
wyraz o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczący co innego, np. odra (choroba) i Odra (rzeka), róża (kwiat) i róża (choroba).
afisz
ogłoszenie, zwykle drukowane, umieszczane w miejscach widocznych, powiadamiające o imprezie publicznej lub mające charakter reklamowy; plakat
kuracjusz
osoba przebywająca w uzdrowisku lub objęta jakąś kuracją
krystalizacja
1. «proces powstawania kryształów danej substancji z przesyconego roztworu lub przechłodzonego stopu; też: skupisko kryształów powstałe w wyniku tego procesu» 2. «kształtowanie i ustalanie się jakichś poglądów, postaw, planów itp.»
kontrahent
jedna ze stron zawierających umowę; strona umowy, wspólnik, kooperant, partner
pederasta
(1.1) daw. psych. med. mężczyzna utrzymujący homoseksualne kontakty z dojrzewającymi chłopcami; (1.2) współcz. pejor. homoseksualista