Level 93 Level 95
Level 94

różne 94


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kompensacja
1. 2. «wyrównywanie własnych braków w jakiejś dziedzinie lub umniejszanie roli niepowodzeń przez wzmożoną aktywność w innej dziedzinie lub doskonalenie pozytywnych cech» 3. «przejęcie funkcji jakiegoś narządu, w razie jego schorzenia lub utraty, przez nieuszkodzoną część tego narządu albo przez inny narząd» 4. «zastąpienie składnika występującego w organizmie lub środowisku w niedostatecznej ilości innym» 5. «zrównoważenie określonego działania innym działaniem, które znosi lub wyrównuje początkowe działanie» 6. «skorygowanie parametrów urządzenia» 7. «wzajemne umorzenie wierzytelności dwóch osób będących względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami do wysokości wierzytelności niższej»
kompensata
1. «zrównoważenie lub wyrównanie braku, niedoboru lub ujemnego charakteru czegoś» 2. «wynagrodzenie komuś strat lub krzywd» 3. «transakcja w obrocie towarowym z zagranicą, w ramach której dokonuje się bezdewizowej wymiany towaru za towar, a wartość importu i eksportu powinna się równoważyć»
burleska
1. utwór komiczny, w którym ulegają zderzeniu wzniosłość z wulgarnością, wykorzystujący środki karykatury, groteski, parodii, trawestacji; 2. gatunek filmowy o takich cechach; 3. krótki utwór instrumentalny o żartobliwym charakterze
sztolnia
«korytarz w kopalni prowadzący ze stoku góry w głąb do złóż kopaliny»
szuter
«drobno pokruszone kamienie używane m.in. do wysypywania nawierzchni drogowych»
brukiew
«roślina podobna do buraka, uprawiana na paszę i jako warzywo»
lastryko
«sztuczny kamień używany do robienia posadzek, parapetów, nagrobków itp.» (mieszanina wody, cementu i grysu)
juki
skórzany wór służący do przewożenia rzeczy na grzbiecie zwierzęcia jucznego
zydel
drewniany stołek o konstrukcji nieskrzynkowej, czasem z oparciem;
sanacja
1. «w Polsce międzywojennej: obóz zwolenników Józefa Piłsudskiego; też: okres rządów tego obozu» 2. «uzdrowienie, naprawa czegoś, zwłaszcza stosunków w jakiejś dziedzinie życia społecznego»