Level 91 Level 93
Level 92

różne 92


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dyskont
1. różnica między niższą ceną sprzedaży a wyższą ceną nominalną, wykupu przez emitenta, stanowiąca zysk inwestora; 2. sklep samoobsługowy mający w ofercie wybrane produkty po dużo niższych cenach niż inne sklepy
dyskontować
1. wykorzystywać jakiś fakt lub jakieś okoliczności dla siebie pomyślne; 2. porównywać wartości pieniężne w różnych okresach; 3. realizować weksel lub inne papiery wartościowe przed terminem ich płatności, z odliczeniem dyskonta
nonkonformizm
1. niezgadzanie się z ogólnie panującymi poglądami, normami; nieuznawanie jakichś poglądów; 2. w Anglii: niepodporządkowanie się Kościołowi Anglikańskiemu; ogół nieanglikańskich wyznań protestanckich
frazes
(1.1) często powtarzane, wyszukane powiedzenie, pozbawione jednak głębszego sensu (1.2) oklepane wyrażenie, stereotypowe połączenie wyrazów (1.3) daw. zdanie, wyrażenie(f...)
parać się
zajmować się czymś
konsensus
1. «porozumienie osiągnięte w wyniku dyskusji i kompromisu» 2. «zgodne stanowisko w jakiejś sprawie» 3. «tryb podejmowania decyzji w sprawach międzynarodowych przez ich uzgodnienie w drodze konsultacji i rokowań»
domena
1. «zakres zainteresowań lub działalności jakiejś osoby, instytucji lub dziedziny wiedzy» 2. «element adresu internetowego wskazujący na kraj i rodzaj organizacji» 3. «niewielki obszar w materiałach ferromagnetycznych lub ferroelektrycznych, odznaczający się samorzutną polaryzacją» 4. «dawna wielka posiadłość ziemska należąca do państwa lub rodzin panujących albo magnackich»
dobitny
wyraźny, który nie pozostawia wątpliwości(d...)
predyspozycja
wrodzona skłonność lub zdolność do czegoś(p...)
neurastenia
jedna z postaci nerwicy, występująca często u osób pozostających w długotrwałym napięciu emocjonalnym, przepracowanych, objawiająca się osłabieniem, drażliwością, zaburzeniami snu itp.