Level 85 Level 87
Level 86

różne 86


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sybaryta
człowiek rozmiłowany w zbytku, wygodach i przyjemnościach życia
kocmołuch
«człowiek bardzo brudny lub zaniedbany» (k...)
kmiot
1. obraźliwie: ktoś mało inteligentny lub bez ogłady; 2. dawniej pogardliwie o kmieciu (chłopie)
figura retoryczna
środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń.
kałdun
Słowo to oznacza duży spasiony brzuch.
kanał
1. "Ale ..." - gdy coś nie idzie po naszej myśli; gdy się "wkopaliśmy" w coś po same uszy. Dno. 2. Przekopnięcie piłki między nogami zawodnika lub bramkarza.
kapa
Inaczej lipa, chójnia. Określenie używane do wyrażenia odczucia związanego z negatywną sytuacją.(k...)
kaplica
coś co się nie udało albo jest z góry skazane na klęskę,zapomnij i tak nic z tego, umarlak, pijany ze aż leży np. pod stołem.(k...)
Karakan
osoba niskiego wzrostu
Kirać
(inaczej zwane rząchaniem lub inhalantomanią) jest odmiana ogólnej toksykomanii, względnie narkomanii polegającej na wąchaniu, wdychaniu, inhalowaniu (stąd określenie inhalantomania) lotnych środków chemicznych, do których należą rożnego rodzaju rozpuszczalniki chemiczne, kleje, środki wziewne. Nie są to w ścisłym sensie narkotyki, maja jednak podobne działanie odurzające, szkodliwe oraz halucynogenne.